Rss

16 tot 22 maart controle fraudegevoelige sector Horeca

De SIOD (Sociale Inlichtingen- en opsporingsdienst) houdt jaarlijks controles in ‘fraudegevoelige’ sectoren, waartoe horeca behoort.

Op hun website kondigt het SIOD aan dat deze voor de horecasector doorgaan in de week van 16 tot 22 maart 2020.

Op de website van het SIOD vindt u ook een checklist die handig kan zijn om door te nemen.

CHECKLIST HORECA

Deze checklist betekent niet dat de sociaal inspecteur niet het recht heeft om, zoals bepaald in het
Sociaal Strafwetboek, zich alle documenten te laten voorleggen die noodzakelijk zijn voor het
onderzoek
Belangrijk :
1. De sociaal inspecteur mag, zonder voorafgaande verwittiging, op elk ogenblik van de dag of
nacht, vrij binnengaan in alle arbeidsplaatsen of plaatsen waarvan zij redelijkerwijze kunnen
vermoeden dat daar personen werken (artikel 23 van het Sociaal Strafwetboek van 2 juni
2010)
2. De sociaal inspecteur mag de identiteiten nazien (met rijksregisternummer) van alle
werknemers, zelfstandigen, de werkgevers en de eventuele aangestelden of lasthebbers van
de werkgever. Hij kan een identiteitsbewijs of verblijfspapier vragen. De functie en het loon
van de werknemers kunnen gevraagd worden.
3. De sociaal inspecteur kan van iedereen, waarvan dit nodig wordt geacht, een verhoor
afnemen met inachtneming van de rechten van de verhoorde.
Waarover kunnen vragen gesteld worden aan de WERKGEVER of aan de verantwoordelijke als de
werkgever zelf afwezig is ? Wat moet u zeker weten?
Voorbeelden :
1. KBO (en/of RSZ) nummer van de werkgever en aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor
zelfstandigen
2. Dimona (Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling) :
 Gewone dimona van voltijdse of deeltijdse werknemers
 Bijzondere dimona :
Gelegenheidswerknemers
Flexi-job werknemers
Studenten
3. Arbeidsreglement met alle werkroosters.
De sociaal inspecteur kan de uitprint vragen van elektronisch geregistreerde prestaties.
4. Arbeidsovereenkomsten, met eventuele addenda (bijvoegsels) :
 Voor voltijdsen indien deze overeenkomst schriftelijk is opgesteld
 Deeltijdse schriftelijke arbeidsovereenkomsten met werkrooster
 Uitzendcontracten. Aan een uitzendkracht kan de inspecteur vragen zijn elektronische
arbeidsovereenkomst, met het uitzendbureau, te tonen via zijn smartphone, laptop of
tablet.
 Studentenovereenkomst
5. Afwijkingsdocument of registratiesysteem voor deeltijdse werknemers (meer uren, minder uren of
wisselen van werkrooster ten opzichte van het voorziene vaste of variabel werkrooster).
6. Indien er gewerkt wordt met uitzendkrachten : de overeenkomst voor uitzendarbeid tussen
gebruiker en uitzendkantoor. De arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten tussen het
uitzendkantoor en de uitzendkracht. Dit laatste contract kan elektronisch zijn op de laptop,
smartphone van de werknemer met vermelding van zijn werkrooster. Zo niet, is de bekendmaking
van de werkroosters de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Bij gebruik van flexi-jobs via een uitzendkantoor is geen raamovereenkomst vereist. De verplichte
vermeldingen van de raamovereenkomst moeten opgenomen zijn in de arbeidsovereenkomst voor
uitzendarbeid.
7. Bij niet-Belgische werknemers kunnen volgende documenten gevraagd worden :
 de arbeidskaarten en/of arbeidsvergunningen en verblijfsvergunningen voor niet EUonderdanen.
 In geval van detachering (tijdelijke tewerkstelling in België van werknemers of zelfstandigen
die in een ander Europees land sociaal verzekerd zijn: De gedetacheerde werknemer moet
het A1 formulier kunnen voorleggen ( bewijs van aansluiting bij een buitenlandse sociale
verzekeringskas)).
 Beroepskaarten voor buitenlandse zelfstandigen die niet vrijgesteld zijn (niet EUonderdanen)
De buitenlandse werkgever die hier werknemers detacheert, moet een Limosa (L1) formulier kunnen
voorleggen voor zijn werknemers. Deze melding gebeurt op de website www.limosa.be
Pas op: de Belgische gebruiker van gedetacheerden moet deze melding nazien en indien ze niet
aanwezig is, zelf de detacheringen melden op www.socialsecurity.be – en vervolgens “working in
Belgium”
8. De arbeidsongevallenverzekering
9. Gelegenheidswerknemers (ook “extra’s” genoemd – dit zijn werknemers die gedurende maximaal
2 opeenvolgende dagen met eenzelfde werkgever uit de horecasector of via een uitzendkantoor
verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of en duidelijk omschreven
werk)
In Dimona van gelegenheidswerknemers kan u kiezen tussen dag-aangifte of uur-aangifte.
Bij uur-aangifte moet u het begin en einduur van de prestaties opgeven bij de Dimona-aangifte.
Bij dagaangifte – wordt de aanslag berekend aan een forfaitair dagloon (6 maal het uurforfait).
Hierbij dient de werkgever een register voor werktijdregeling bij te houden. Als het gaat om een
uitzendkracht voor wie het uitzendkantoor een dagaangifte heeft gedaan, moet de gebruiker de
nodige gegevens aanbrengen in zijn register.
Dit register wordt gewaarmerkt en afgeleverd door het Waarborg en Sociaal Fonds van de Horeca,
Anspachlaan 111 B4, 1000 Brussel – tel. : 02/513.49.79 – www.horecanet.be.
Gebruik van gelegenheidsarbeid : huidige grenzen in de horeca :
 Contingent voor de werkgevers is nu 200 dagen
 Contingent voor de werknemers is nu 50 dagen (te controleren via horeca@work.be )
10. Flexi-job-werknemer :
 Voor meer informatie kan u terecht op de portaalsite van de Sociale Zekerheid :
www.socialsecurity.be . Daar vindt u een folder met alle nuttige informatie.
 Op de plaats van tewerkstelling kunnen volgende documenten gevraagd worden.
de schriftelijke raamovereenkomst met onder andere de beschrijving van functie en
loon van de flexi-job werknemer
de specifieke flexi- arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of bepaald omschreven
werk – Als deze laatste arbeidsovereenkomst mondeling is, moet een dag-Dimonaaangifte gebeuren die ook het begin en einde van de prestaties vermeldt.
De registraties van de prestaties van de flexi-job-werknemers gebeuren :
 via een alternatief tijdsregistratiesysteem of
 via Geregistreerd Kassasysteem of
 via dagelijkse aanwezigheidsregistratie bij de RSZ
Opgepast : Als een flexi-jobwerknemer wordt aangetroffen op de plaats van tewerkstelling zonder
registratie van begin en einde van de prestaties, wordt hij tot bewijs van het tegendeel beschouwd
als voltijdse werknemer.
Voor meer informatie:
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/dimona_new/general/who.htm
Waarover kunnen vragen gesteld worden aan de WERKNEMER ?
1. Over zijn statuut als werknemer (loontrekkende, zelfstandige, student, uitzendkracht…)
2. Over zijn statuut als sociaal verzekerde (werkloos, arbeidsongeschikt, leefloon …)
3. Controlekaarten die kunnen gevraagd worden aan werklozen:
 C3A (blauwe kaart): volledig werkloze
 C3.2A (wit blad): tijdelijke werkloze
 C3D (wit blad): deeltijdse werknemer met aanvullende werkloosheidsuitkeringen.
 C3C (gele kaart): vrijgestelde werkloze
!! Belangrijk: de prestaties moeten voorafgaandelijk aangeduid worden op de controlekaart !!
4. Arbeidsongeschikte personen– Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Indien een arbeidsongeschikte werknemer aan het werk wordt aangetroffen zal gevraagd worden
naar zijn toestemming deeltijdse werkhervatting (TDWH) afgeleverd door de adviserend geneesheer.
Als betrokkene deeltijds het werk mocht hervatten, valt hij of zij onder dezelfde verplichtingen als bij
een deeltijdse werknemer op het vlak van bekendgemaakte werkroosters en eventueel
afwijkingsdocument

Franse hotels schorten deelname aan organisatie OS 2024 op wegens Airbnb

AP Photo/Francois Mori

De Franse hotelhouders schorten hun deelname aan de organisatie van de Olympische Spelen 2024 in Parijs op, uit protest tegen de samenwerking tussen het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en het platform Airbnb. Dat hebben ze woensdag gemeld.

De hotelhouders bestempelen dat partnerschap als “totaal respectloos ten aanzien van de professionals van de hotelsector”. De komst van Airbnb, dat zorgt voor verhuur van woningen tussen particulieren, als een van de belangrijkste sponsors van het IOC zorgde maandag al voor polemiek. Maar Airbnb maakte eerder woensdag bekend dat “dit historisch akkoord de gaststeden zou toelaten om de Olympische Spelen te ontvangen op een meer lokale, meer authentieke en meer duurzame manier”.

Het contract van Airbnb, dat loopt tot 2028, wordt door gespecialiseerde media gewaardeerd op zowat 450 miljoen euro. Het laat het platform toe om reclame te maken in de buurt van de wedstrijdlocaties in Parijs.

Bron: Belga

‘Erg gewild’: Booking.com mag niet meer manipulatief adverteren

Nog maar 1 kamer over!’, ‘Erg gewild!’ of ‘Net gemist’. Zinnetjes zoals deze mogen binnenkort niet meer op Booking.com prijken. Europees commissaris voor Consumentenzaken Didier Reynders heeft daarover een akkoord bereikt met de boekingssite, schrijft De Tijd.

In het akkoord belooft de grootste site voor hotelboekingen dat het transparanter zal communiceren over hotelaanbiedingen, kortingen en prijzen. De manipulatieve technieken van het Nederlandse bedrijf zijn al langer een doorn in het oog van consumentenorganisaties en overheden.

Transparanter communiceren

Dat Booking.com zich engageert voor een transparanter beleid, is een werk van lange adem. De Europese Commissie voerde al maanden gesprekken met de boekingssite om die in regel met de Europese consumentenwetgeving te brengen. Die wordt overigens strenger vanaf 17 januari, zo krijgen nationale consumentendiensten bijvoorbeeld meer macht.

‘Nog maar 2 kamers zoals deze over op onze site’: Booking.com stuurt zijn communicatie nu al wat bij

Concreet zal Booking.com meldingen zoals ‘Nog maar 1 kamer over’ niet meer te pas en te onpas gebruiken. Nu slaat dat op de beschikbaarheid via de boekinggsite, terwijl er mogelijk nog kamers rechtstreeks te boeken zijn. Ook aanbiedingen beperkt in tijd mogen niet meer, als de prijs daarna toch dezelfde blijft.

Lagere prijs is niet altijd korting

Daarnaast zal Booking.com zijn prijsvergelijkingen bijsturen. ‘Als een lagere prijs niet het gevolg is van een korting, maar van verschillende omstandigheden zoals andere verblijfsdata, mag die niet als korting worden gepresenteerd’, zegt Reynders in De Tijd.

En dan is er nog de prijs. Tot nog toe rekende Booking.com niet alle toeslagen en belastingen mee in de totaalprijs bij de zoekresultaten. De Nederlandse website zal ook dat rechtzetten tegen 16 juni 2020, want dat is de deadline die Didier Reynders vooropstelde.

Bron: De Tijd

Meet & greet vip-handelaars en Hotels Knokke-Heist

Meet en greet voor de Vip-handelaars en de hoteliers Knokke-Heist dinsdag 10/12/2019

Meet en greet  gaat door in Hotel Lugano Villapad 14 Knokke-Heist

Begin evenement

7:30 PM – 11:30 PM

Walking Dinner receptie.

Gratis Walking dinner voor handelaars, en verblijfsuitbaters en horeca leden.

11:55 PM

Einde evenement

Adres: Hotel Lugano Vilapad 14 Knokke-Heist

VERPLICHT INSCHRIJVEN HIERONDER:

Ook indien jullie verhinderd zijn gelieve dit aan te geven.

Loading

Jaarvergadering en Walking dinner. 10/12/2019

Algemene vergadering Hoteliers Knokke-Heist & vergadering Horeca Vlaanderen afdeling Knokke-Heist dinsdag 10/12/2019

Vergadering gaat door in Hotel Lugano Villapad 14 Knokke-Heist

5:00 PM

Begin evenement

5:30 PM – 7:00 PM

Algemene vergadering

Algemene vergadering is enkel toegankelijk voor de leden hoteliers VZW Hoteliers Knokke-Heist en leden van Horeca Vlaanderen afdeling Knokke-Heist

Agendapunten:

Voorwoord voorzitter vzw Hotels Knokke-Heist en Horeca Vlaanderen

Dienst Toerisme: Nieuwe bezoekcijfers 2019 & lichtfestival.

Voorstelling “Guestline” software voor hoteliers.

Nieuwe site Visitkh en marketing campagne door Audery.

Andere gastsprekers…

Stemming Vip-Guide.

Vragenronde.

7:30 PM – 11:30 PM

Walking Dinner receptie.

Gratis Walking dinner voor handelaars, en verblijfsuitbaters en horeca leden.

11:55 PM

Einde evenement

Adres: Hotel Lugano Vilapad 14 Knokke-Heist

VERPLICHT INSCHRIJVEN HIERONDER:

Ook indien jullie verhinderd zijn gelieve dit aan te geven.

Loading

Gratis fotoreportage Hotels Knokke-Heist

Beste Collega’s,

zoals beloofd op de jaarlijkse vergadering gaan we van start met onze fotoreportages.

We voorzien voor elk hotel een fotosessie van 2 uur waar een professionele fotograaf een fotoschoot komt maken van jullie hotel.

Wij voorzien een 5-tal mooie kwalitatieve foto’s per hotel die wij dan kunnen gebruiken om de hotels gratis in de kijker te zetten op de Facebookpagina van Visit Knokke-Heist.

Deze fotoreportage wordt jullie gratis aangeboden door de VZW. Omdat deze fotosessie in regie gebeurt hebben wij een goede prijs kunnen bedingen bij deze firma en bedraagt de kost hiervan 200 € zonder btw. per hotel.

Deze kost wordt door de VZW gedragen door de inkomsten die we hebben van onze sponsors.

De foto’s worden jullie nadien bezorg zodat jullie deze ook kunnen gebruiken voor jullie hotel.

Indien er hotels zijn die meer dan de 5 foto’s wensen voor hun zaak, kunnen na reservatie van jullie time-slot hieronder contact opnemen met de fotograaf  Jan D’Hondt via 0485/66.90.81. om hierover verder af te spreken.

De meerkost hiervoor zullen jullie dan wel zelf moeten betalen aan de fotograaf.

Beschikbare datums zijn:

Maandag 06/05

Dinsdag 07/05

De time-slots zijn volgens het principe “First come first served ”

Vriednelijke groeten,

Robin Schluter

Hieronder jullie fotograaf reserveren:

Laden...

Inschrijving actie 2+1

Beste Collega’s,

de voorbereidingen voor de actie 2+1 zijn zo goed als rond.

Deze actie loopt vanaf 08/10/2018 tot voor de Paasvakantie 2019. Jullie kunnen zelf bepalen welke dagen jullie willen openzetten en of jullie dat willen doen in de vakantieperiodes enkel tijdens de week wel en weekends niet. Het is volledig aan jullie zelf om te kiezen wanneer jullie de beschikbaarheid geven. De firma Stardekk zal weer zorgen voor de integratie in jullie portalbooker waar jullie kunnen openzetten en sluiten.

De prijs wordt genomen vanuit de standaardprijs die op deze dagen geldig is en daar wordt dan de derde nacht gratis gegeven. Of te rekenen aan een korting van 33,33%.

Deze actie wordt dit jaar ook weer volledig gesteund door dienst Toerisme Knokke-Heist, alsook zal dit jaar Westtoer deze actie ondersteunen door dit naar hun e mail bestand te versturen waardoor deze campagne een nog groter bereik zal hebben. Ook wordt dit jaar een gesponsorde campagne gedaan om dit via sociale media in de kijker te zetten. 

Wij hopen dan ook dit jaar dat jullie zullen inschrijven voor deze campagne. Dit kan gedaan worden in onderstaand formulier.

Loading

Zeg Nee tegen het testeiland voor Knokke.

Beste Collega’s,

We horen dat Weyts achter de schermen alles aan het versnellen is om het eiland er toch door te krijgen.

Weyts is echt niet vies van het verspreiden van verkeerde informatie.

In bijlage kunnen jullie  de studie van Royal Haskoning downloaden.

Heel interessante lectuur en vernietegend voor het eiland.

Dit kunnen jullie dit zoveel mogelijk verspreiden aan vrienden en kennissen.

Indien jullie het nog niet gedaan hebben dan is het nu het laatste moment. Nog 7 dagen hebben jullie de tijd om het bezwaarschrift online in te dienen via http://www.stopheteiland.be/ Dit kan zowel digitaal als je kan het afdrukken en opsturen. Alle info vind je daar op de site terug.

Denk niet: Er zullen wel genoeg anderen zijn die het zullen doen.

4 hotels gaan persoonlijk een bezwaarschrift indienen van meer dan 200 pagina’s en dit versturen, dus het is voor de rest een kleine moeite om online het bezwaarschrift door te sturen.

Vriendelijke groeten,

Robin Schluter

Booking.com beste prijs??

Beste Collega’s,

iedereen heeft enkele dagen terug de mail ontvangen van Booking.com.

De hotels zijn nu terug vrij om hun eigen prijzen te hanteren, iets wat we zeker kunnen smaken. Dus niet langer meer de “best rate guarantee”

Beste Partner,

Ten eerste willen we u bedanken voor uw vertrouwen in Booking.com en uw samenwerking.

Met deze brief informeren wij u over de wijzigingen in onze overeenkomst met u (zoals gewijzigd) (de “Overeenkomst”) ten gevolge van een nieuwe Belgische wet die op 18 juli 2018 is aangenomen (WETSONTWERP  betreffende de tariefvrijheid van exploitanten van toeristische logies in de contracten afgesloten met platform operators voor online reservatie /PROJET DE LOI relatif à la liberté tarifaire des exploitants d’hébergements touristiques dans les contrats conclus avec les opérateurs de plateformes de réservation en ligne) en die in werking zal treden met ingang van 20 augustus 2018 (de “Ingangsdatum“).

Met ingang van de Ingangsdatum zal Booking.com afstand doen van de Prijs & Beschikbaarheidspariteit in de Overeenkomst en deze afschaffen. Dat betekent dat Booking.com niet langer recht heeft op pariteit met betrekking tot kamerprijzen en voorwaarden op uw eigen kanalen (bijv. uw website), alsmede prijzen en voorwaarden die op andere wijze online aangeboden en gepromoot worden. Alle garanties en verplichtingen van de Accommodatie in deze (inclusief alle gerelateerde opschortingen/beëindigingen en vrijwaringsverplichtingen) worden hierbij opgeheven en nietig verklaard.

U kunt er zoals altijd zeker van zijn dat wij blijven inzetten om u betere service en voorwaarden te bieden dan onze concurrenten, in de hoop dat u ons als tegenprestatie beloont met de beste prijzen, voorwaarden en beschikbaarheid.

Als u vragen heeft over deze brief, of de wijzigingen in de ALV, neem dan gerust contact op met uw contactpersoon bij Booking.com; die voorziet u graag van alle informatie.

Nogmaals bedankt voor uw steun en samenwerking met Booking.com.

Met vriendelijke groet,

Cordialement,
Kind regards,

Robbe Zutterman

Account Manager

Petitie Eiland voor de Kust van Knokke-Heist.

Beste collega’s,

Morgen (04/07) zullen er  jobstudenten van de dienst  promotie alle hoteliers in KH bedelen met petitieformulieren en achtergrondinformatie (zie bijlage).

We hebben tot eind september de tijd om zoveel mogelijk ingevulde petitiebladen te bezorgen aan de overheid.

Eind juli voorzien ze een eerste ophaling van de ingevulde formulieren en dan brengen we nieuwe blanco formulieren mee.

Meer achtergrondinformatie via onderstaande link.

Extra petitieformulier via onderstaande link.

In verband met je vraag wat het verschil is tussen het huidig proefeiland en het eiland waarover een aantal jaren geleden werd gesproken:

Dat idee van enkele jaren terug ging over een klein eiland op grote afstand van de kust.

Nu gaat het om een eiland dat een kanaal creëert over de lengte van de badstad wat een gigantische impact zal hebben op het zeezicht, het strand, de watersport, het toerisme, de immosector,…

Het staat jullie vrij om dit aan te bieden aan de balie voor jullie klanten van het hotel.

De dienst promotie van Knokke-Heist zorgt voor de levering en terug ophalen van deze documenten.

Vriendelijke groeten,

io. VZW Hoteliers Knokke-Heist

Robin Schluter